top of page

STRATEGISCH KIJKEN EN DENKEN

Vandaag iets aanpakken vanuit het perspectief op de toekomst, met het doel vooruit te zien op de effecten van onze daden op de lange termijn. Strategisch kijken en denken is een nuttige aanpak die je in zowel je professionele als persoonlijke leven enorm veel waarde brengt. Door het verhogen van de kwaliteit van je denk- en keuzeproces, door het beter voorbereid zijn op mogelijke toekomstscenario's, door het vergroten van je doelgerichtheid en door het versterken van je aansluiting van externe ambities, doelen en veranderingingen op je innerlijke missie, identiteit en waarden. 

ANDERS KIJKEN, DENKEN EN KIEZEN

Hoe ik kijk en denk bepaalt de wereld om mij heen. Door te observeren van je eigen wijze van kijken en denken wordt je gewaar van andere mogelijkheden van kijken en denken. Dat geeft meer regie over je denken en biedt je de kans om andere kijk- en denkwijzen te verkennen. Wat ruimte geeft aan andere of nieuwe dan de bestaande keuzes, ideeen en oplossingen. 

bottom of page