top of page

Team ontwikkeling

Naast advies en training bieden wij specifieke programma´s voor teamontwikkeling;

Ontmantelen negatieve klaagcultuur

In één of meerdere workshops worden kerndynamieken blootgelegd, spanningen ontladen en weerstanden ontzenuwd. Wij bieden een neutraal, onafhankelijk en uniek perspectief op dat wat we niet willen zien. Het gaat niet om beschuldigen, aanklagen en berechten van individuen, maar om individueel bewust te worden van wat we nu hier samen creëren.

En, hoe ieder van ons het vermogen ervaart om daar invloed op uit te kunnen oefenen. We gaan daartoe ook samen de voor het team alledaagse problemen, paradigma's, patronen en processen verkennen en vanuit nieuwe invalshoeken ontdekken. Gecombineerd geeft dat bewustwording en gewaarwording van jouw eigen invloed en verantwoordelijkheid voor het geheel.

Naar excellente zelfsturende teams

Het team/resultaat, samenwerking, dynamiek staan centraal, niet de individu. De verantwoordelijkheid van een team wordt niet uitgedrukt in taken. Het gaat om combinatie van resultaatgerichtheid, te weten het realiseren van het product/dienst met daaraan door de klant gestelde en geaccepteerde eisen. En de wijze waarop het team samen de realisatie vormgeeft.

Hoe integreren we voortdurende innovatie en optimalisatie van het proces in onze structuren en cultuur? Hoe blijven we zelf scherp en zelf in staat de verdere ontwikkeling van ons team te regisseren? Met deze en andere themavragen gaan we samen aan de slag om de volgende stap te zetten op weg naar excellent functioneren.

Coöperatieprogramma.

Indien u een specifiek ontwikkelthema heeft voor uw team dan kunt u ook kiezen voor een coöperatieprogramma. Een programma waarin u zelf samen met het team en onze expertise vorm en richting geeft aan het proces.

Op korte termijn creëer je daarmee samen een geborgen aanpak voor de belangrijke ontwikkelthema's. Tegelijkertijd levert het traject voor iedereen een ervaring van eigen leiderschap, alsmede van een gezamenlijk bewustwordingsproces.

Tarieven

Tarieven zijn op aanvraag en worden berekend per uur of per dagdeel, exclusief BTW, reis en verblijfkosten.

bottom of page