top of page

Ons aanbod voor innerlijke verdieping en ontwikkeling

Wij bieden trajecten die exclusief zijn gericht op innerlijke ontwikkeling en diepgang. Dat kan door middel van individuele begeleiding in onze dialoogsessies, of samen met anderen in ons ´LIVE´ programma.

´LIVE´ - Leiderschap In VErandering - is een zesdaags programma om je eigen leiderschap en veranderproces te ervaren, doorgronden en kunnen regisseren.

Bezint eer u begint

De dagen bieden je ruimte om stil te staan bij dat wat voor jou echt belangrijk is in je leven. Wat wil jij bijdragen? Waar gaat het jou echt om? Wat en wie wil jij echt vertegenwoordigen? Wanneer je hier zicht op krijgt, versterk je zelfvertrouwen en welbewust handelen.

Thema's

Verdiepen op waarden

Waarneming & focus

Persoonlijke effectiviteit

Zelfinzicht

Krachtige keuzes

Zelfredzaamheid

Assertiviteit

Onder andere meditaties (concentratie & ademhaling), tai chi, stiltemomenten, vechtkunst, groepscoaching, open dialoog en visualisaties zijn elementen in het programma.

Wat levert het programma je op?

  • meer in contact met jezelf en innerlijke balans voelen
  • leer effectief luisteren, waarnemen, reflecteren, vragen en vertragen
  • ervaar de kracht van open, oordeelvrij in het nu zijn en handelen
  • vergroot je vertrouwen in eigen visie, bijdrage en optreden
  • leer kalm en assertief handelen, beinvloeden en omgaan met weerstand

Prijs:

€ 965,75 per deelnemer, exclusief BTW en exclusief kosten voor verblijf en overnachting.

Duur:

6 aaneengesloten dagen

Groepsgrootte:

6 tot max. 12 deelnemers

Individuele begeleiding - open dialoog sessie

De begeleiding vanuit REGARDTSAL is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar (in)zicht, naar antwoorden op levensvragen en dilemma’s; die regisseur willen zijn van hun leven en niet langer geleefd willen worden door hun werk, omgeving of hun verleden.

Eerst voeren wij daartoe een intakegesprek waarbij we de hulpvraag onderzoeken en de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding afstemmen. Onze aanpak legt de focus op het, in een open dialoog, bewust worden en exploreren van eigen keuzes, wil en patronen.

Samen gaan we op zoek naar een nieuwe wijze van kijken, denken en handelen. Vanuit het hier en nu is deze individuele weg gericht op het aanvaarden van zelfregie en versterken van je vermogen tot verwerkelijking.

In combinatie met de ´open dialoog´ opzet wordt ook gebruik gemaakt van diverse technieken; voice dialogue, geleide visualisaties, co active coaching, het socratisch gesprek, activatie van de wil en mindfulness.

Een dialoogsessie duurt anderhalf tot twee uur.

Tarieven

Tarieven voor particulieren en voor bedrijven zijn op aanvraag en worden berekend per uur, exclusief BTW.

Contact

Organisatie, team of persoonlijke ontwikkeling; u heeft een specifieke vraag of knelpunt wat vraagt om een adequate invulling. Neemt u dan vooral contact met ons op voor een gerichte, efficiente en doeltreffende kijk op uw vraagstuk. Telefoonnummer: 06-454 06 974 of mail uw vraag: lastdrager@regardtsal.nl

bottom of page