Persoonlijk leiderschap = Collectief belang - LASTDRAGER                   REGARDTSAL
 
Adviesvaardigheden
Adviesvaardigheden
Naast dat u een probleem helder en in de kern kunt analyseren en structureren, bent u in staat met de opdrachtgever en andere belanghebbenden een advies relatie te creëren, waarbij u vertrouwen en veiligheid inbrengt. U leert tevens om te gaan met de vraagstukken en valkuilen van de adviseur, altijd gekoppeld aan uw eigen context en dilemma´s.
Assertiviteit
Assertiviteit
Uzelf stevig postioneren en krachtig optreden. Op een gebalanceerde en gezonde wijze in contact met de ander staan. Waarbij u uw eigen ideeën en belangen helder neerzet in een evenwaardige verhouding met de ander. Zelfvertrouwen neemt toe indien u bewust wordt van uw eigen vermogens en kwaliteiten.
Beïnvloedingsvaardigheden
Beïnvloedingsvaardigheden
Leren hoe u anderen effectief kunt beïnvloeden in elke denkbare situatie. U gaat ontdekken welke psychologische dynamieken werken bij beïnvloeding en hoe u daarop in kunt spelen. U leert barrières in uw voordeel te gebruiken, weerstand te neutraliseren. Ook leert u adapteren op lastige situaties.
Coachen
Coachen
Je leert anderen te begeleiden in het vergroten van het zelfaccepterend, sturend, lerend en oplossend vermogen. Je ondersteunt de ander in het verhelderen van ambities en de onderliggende waarden en betekenis. Ook ben je in staat om blokkades bij de ander te ontmantelen om deze in staat te stellen om effectiever te functioneren.
Communicatievaardigheden
Communicatievaardigheden
U wilt uw boodschap helder overbrengen, vaardig een dialoog aangaan of u kalm en krachtig kunnen uitdrukken. U gaat aan de slag met het beïnvloeden van uw eigen attitude en mindset. Gecombineerd met een rijk palet aan vaardigheden, waaronder aansluiten op de ander, de relatie gezond houden en uw boodschap krachtig kunnen vertolken.
Leiderschap
Leiderschap
Leiderschap kent vele vormen, het leiden of regisseren van een team, een project, een verandering, een organisatie of zonder macht. Wil je echter anderen effectief kunnen regisseren dan start dat met zelfregie. Uw persoonlijke waarden, denkbeelden, behoeften en motieven zijn allen van invloed uw regiecapaciteiten en de wijze waarop u richting geeft. U wil uw effectiviteit als leider vergroten. U wilt beter in staat de vermogens en verlangens van anderen te verbinden aan gezamenlijke ambitie.
Mindfulness
Mindfulness
Mindfulness is bewuste aandacht voor uw eigen directe ervaring in het hier en nu. Door middel van meditatie, concentratieoefeningen en geleide visualisaties, alsmede de reflectie daarop leert u meer en meer neutraal waar te nemen en gewaar te worden. Daardoor komt u meer in beheersing, waardoor u bewustere keuzes kunt maken in plaats van automatisch te reageren.
Projectmanagement
Projectmanagement
Projectmanagement beschrijft de wijze waarop je een project beheerst kunt laten verlopen. Dat vraagt onder andere kunnen sturen op voortgang, resultaten en verankering, naast het kunnen leiden en laten functioneren van een projectteam. Het effectief en efficiënt kunnen regisseren van een project kent vele vormen en kent telkens een unieke context. Bepaal welke accenten in uw organisatie aandacht nodig hebben om uw projecten optimaal te kunnen beheersen.
Vergroten eigen kracht
Vergroten eigen kracht
U voelt dat u een plafond heeft bereikt en bent toe aan een volgende stap in het verder ontdekken van uw eigen potentieel. Of u ervaart dat u uw persoonlijke kracht en vermogen onvoldoende verwerkelijkt. U gaat op reis naar uw innerlijke krachtbron en stem.
Betrekken van stakeholders
Betrekken van stakeholders
Het gebalanceerd behartigen van de verschillende belangen in en om uw project vormen de sleutel tot goed projectmanagement. Stakeholders en andere omgevingsfactoren bepalen voor een groot deel het succes van je project. Vooraf en tijdens moet je de omgeving controleren, informeren en betrekken. Je wil je project effectief door het politieke krachtenveld van je organisatie loodsen. Je wilt meer grip hebben op de verschillende belangen en belanghebbenden rond projecten. Je bent op zoek naar meer inzicht in de politieke processen en je wilt graag leren hoe je daar zelf invloed op uitoefent.