Persoonlijk leiderschap = Collectief belang - LASTDRAGER                   REGARDTSAL
Ons aanbod voor Life Coaching ten behoeve van innerlijke verdieping en ontwikkeling
 Wij bieden trajecten die exclusief zijn gericht op innerlijke ontwikkeling en diepgang. Dat kan door middel van individuele begeleiding in onze dialoogsessies, of samen met anderen in ons ´LIVE´ programma - Leiderschap In Verandering. ´LIVE´ is een zesdaags programma om je eigen leiderschap en veranderproces te ervaren, doorgronden en kunnen regisseren.
 
Bezint eer u begint
De dagen bieden je ruimte om stil te staan bij dat wat voor jou echt belangrijk is in je leven. Wat wil jij bijdragen? Waar gaat het jou echt om? Wat en wie wil jij echt vertegenwoordigen? Wanneer je hier zicht op krijgt, versterk je zelfvertrouwen en welbewust handelen.
 
Thema's
Verdiepen op waarden
Waarneming & focus
Persoonlijke effectiviteit
Zelfinzicht
Krachtige keuzes
Eigen Autoriteit
Assertiviteit
 
Onder andere meditaties (concentratie & ademhaling), vechtkunst, groepscoaching, open dialoog en visualisaties zijn elementen in het programma.
 
Wat levert het programma je op?
 • meer in contact met jezelf en innerlijke balans voelen
 • leer effectief luisteren, waarnemen, reflecteren, vragen en vertragen
 • ervaar de kracht van open, oordeelvrij in het nu zijn en handelen
 • vergroot je vertrouwen in eigen visie, bijdrage en optreden
 • leer kalm en assertief handelen, beïnvloeden en omgaan met weerstand
 
Prijs:
€ 1.965,00  per deelnemer, exclusief BTW en exclusief kosten voor verblijf en overnachting.
 
Duur:
6 aaneengesloten dagen

Groepsgrootte:
6 tot max. 12 deelnemers
 
 
Individuele begeleiding - life coaching
 
- Vragen over levensthema's  en jouw weg daarin.
- Vastzitten in niet effectieve relaties of negatieve patronen.
- Verlangen naar zelfbeheersing en eigen regie.
- Versterken van je innerlijke autoriteit.
- Verlichten van innerlijke blokkades.
- Verduidelijken van problemen, dilemma's en keuzes. 

De begeleiding vanuit REGARDTSAL is geschikt voor mensen die op zoek zijn naar (in)zicht, naar zichzelf en antwoorden willen op levensvragen en dilemma’s; die regisseur willen zijn van hun leven en niet langer geleefd willen worden door hun werk, omgeving of hun verleden.
 
Eerst krijgt u een intakegesprek waarbij we de hulpvraag onderzoeken en de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding afstemmen.  
 
Samen gaan we vervolgens op zoek naar een nieuwe wijze van kijken, denken en handelen. Vanuit het hier en nu is deze individuele weg gericht op het aanvaarden van zelfregie en versterken van je vermogen tot verwerkelijking. 
 

Tarief
Tarief voor particulieren is Euro 95,00 per uur, exclusief BTW.
 
 
Contact
Organisatie, team of persoonlijke ontwikkeling; u heeft een specifieke vraag of knelpunt wat vraagt om een adequate invulling. Neemt u dan vooral contact met ons op. 

Tel: 0645406974 
Mail: lastdrager@regardtsal.nl